Kheri Pahad Ki
2

कुछ फैसबुकि नेता दिल्ली मा बैठि कि नेतागिरी कना छिन

कुछ फैसबुकि नेता दिल्ली मा बैठि कि नेतागिरी कना छिन । अर अफड़ा गो मा योंका प्रधान का चुनाव भि नि जित्या छिन।। गो का प्रधान कु नो नि जाणदा इ बात मुख्यमंत्री तक कि करदन । कापी पेस्ट करि करि कि इ कइ ग्रुप का एडमिन बणदन ।। गों जान्दी बगत जु गाड़ी मा […]