कुछ फैसबुकि नेता दिल्ली मा बैठि कि नेतागिरी कना छिन

कुछ फैसबुकि नेता दिल्ली मा बैठि कि नेतागिरी कना छिन ।
अर अफड़ा गो मा योंका प्रधान का चुनाव भि नि जित्या छिन।।

गो का प्रधान कु नो नि जाणदा इ बात मुख्यमंत्री तक कि करदन ।
कापी पेस्ट करि करि कि इ कइ ग्रुप का एडमिन बणदन ।।

गों जान्दी बगत जु गाड़ी मा उल्टीकरदा उ लोग विदेश यात्रा पर चर्चा कना छिन।
धुरपुउ टुटगी जोकुं गो का कुड़ा कु उ दिल्ली मा बैठी मुलुक का बिकास कि बात कना छिन।।

छोरो मा संस्कार नि जोंका सि संस्कृति बचोणा कि बात कना छिन|

अफड़ा गो कु पता नि जो ते उ मुलक विकास कि बात कना छिन ||

By:-

बीर सिंह राणा

(Visited 9 times, 1 visits today)

About The Author

Govind Singh Panwar Simple living, be original.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *